Ask a Question

Alior Consulting contacts you in convenient form and timing. Any personal information you share will be held confidential within our company.

Project

Wsparcie strategii rozwoju eksportu ALIOR CONSULTING Albert Smektalski
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Działanie 6.1. Paszport do eksportu
Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Umowa o dofinansowanie z dnia 04 marca 2014 roku nr UDA-POIG.06.01.00-30-015/13-00

 

Zapytanie ofertowe